Pożegnanie – Stanisława Żukowska

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci
– W. Szymborska


W lutym pożegnaliśmy Panią Stanisławę Żukowską emerytowanego pedagoga,
animatorkę kultury i wieloletnią kierownik Szkoły Podstawowej w Ratowicach. Znaliśmy
wszyscy Panią Stanisławę jako osobę bardzo zaangażowaną w życie lokalnej społeczności,
cieszącą się szacunkiem i uznaniem mieszkańców Ratowic i gminy Czernica, czego
dowodem było przyznanie Jej w 2021 roku tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica,
a wcześniej wielu innych odznaczeń i honorów.
Była inicjatorką wielu ważnych działań, m. in utworzenia drużyny harcerskiej,
zespołów muzycznych dla dzieci „Czerwony Kapturek”, „Mini Śląsk”, budowy i opieki nad
pomnikiem więźniów obozu AEL Rattwitz między Ratowicami i Czernicą
Przez wiele lat owocnie współpracowała z naszym stowarzyszeniem na rzecz
upowszechniania tradycji i kultury. Wspólnie organizowaliśmy Klub Emeryta i Rencisty
w Ratowicach, zespół ludowy „Ratowiczanie”, przygotowywaliśmy oprawę dożynek
wiejskich, gminnych i powiatowych. Mieliśmy jej wsparcie w wielu projektach, np. przy
tworzeniu Archiwum Ratowic, do którego przekazała swoje zbiory.
Zaangażowanie Pani Stanisławy zawsze udzielało się środowisku. Była motorem
działań, wzorem zaangażowania i aktywności, ale także nieocenionym źródłem wiedzy
o zwyczajach, tradycjach, historii. Kochała muzykę, śpiew i „swoje Ratowiczanki”. Chętnie
dzieliła się doświadczeniami z młodzieżą, dbała o zachowanie wartości i zwyczajów,
a szczególnie naszych dolnośląskich tradycji. Pod koniec 2021 roku powstał film o Pani
Stanisławie pt. „Przesłanie” w którym pięknie opowiada o swoim życiu
i o Ratowicach: https://www.youtube.com/watch?v=h3WlAdNcn9I . Warto wysłuchać jej
przesłania.
Odejście Pani Żukowskiej to nieodżałowana strata, z którą trudno się pogodzić. My, jej
uczniowie, współpracownicy, przyjaciele będziemy Panią Stanisławę zawsze nieść w swojej
życzliwej pamięci”.
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Inne / przez

Post Author: Marcin