KONSULTACJE W SPRAWIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI!!!

Tylko do 31 grudnia mamy szansę wziąć udział i wyrazić swoje zdanie w sprawie poprowadzenia kolei dużych prędkości między Ratowicami a zalewem. Można to zrobić bezpośrednio na stronie CPK. Dlatego proszę wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej gminy, dbałość o nasze zasoby przyrodnicze, turystyczne, ekonomiczne i historyczne o wzięcie udziału w tych konsultacjach.
WAŻNE, ABY SWOJĄ OPINIĘ WYRAZIŁO JAK NAJWIĘCEJ OSÓB!!!
Jak to zrobić??? Pokażę jak to zrobić punkt po punkcie:
1. Wejdź w link:
2. Uwaga dotyczy arkusza:
Wybierz z listy: ciąg 9, linia 86 i 87, arkusz 3 z 3
3. Wpisz treść uwagi (można skopiować mój wzór):
Zgłaszam stanowczy sprzeciw wobec propozycji poprowadzenia linii ciągu 9, pomarańczowej i linii niebieskiej przez tereny pomiędzy zalewem ratowicko – czernickim i Ratowicami, w gminie Czernica. Takie rozwiązanie powoduje przebieg korytarza blisko osiedli, demoluje pradolinę Odry, Grądy Odrzańskie, starorzecze Odry, narzuca wycinkę połaci starego lasu, zniszczenie fauny i flory parku krajobrazowego Natura 2000, w tym gatunków podlegających ścisłej ochronie gatunkowej (jak rzekotka), obszaru specjalnej ochrony ptaków, obszaru ochrony siedlisk.
4. Wpisz treść uzasadnienia (można skopiować mój wzór):
Nie zgadzam się na proponowany przebieg linii pomarańczowej i linii niebieskiej, gdyż spowoduje to niszczenie ekosystemu, ogromnych obszarów starego lasu i pól – pradoliny Odry, Grądy Odrzańskie, Natura 2000, siedlisk ptaków i innej dzikiej zwierzyny. W istotny sposób narusza dobro mieszkańców, niszczy potencjał ekonomiczny (port multimodalny, kopalnia kruszyw), turystyczny (przystań wodniacka), historyczny (miejsce pamięci i martyrologii więźniów obozu AEL Rattwitz).
5. Zaznacz – zgłaszam uwagę jako:
Np. Mieszkaniec gminy objętej planowanymi inwestycjami ujętymi w SSL
6. Potwierdź zapoznanie się z klauzulą RODO i wyślij
PODOBNĄ PROCEDURE TRZEBA PRZEPROWADZIĆ JESZCZE RAZ – w linku:
na początku wybierając pkt.5,a stronę można pominąć

Post Author: Marcin