Czy będzie przejście przez Odrę?

Wiele emocji wzbudziła ostatnio sprawa otwarcia przejścia przez śluzę i jaz w Ratowicach dla ruchu turystycznego. Cała seria spotkań z dyrekcją RZGW, samorządami, mieszkańcami. Sprawą interesowało się też Radio Wrocław. Petycję z prośbą o otwarcie szlaku turystycznego podpisało w wersji papierowej i elektronicznej ponad cztery tysiące osób. Przypomnijmy – chodzi o przejście przez śluzę i jaz na drugą stronę Odry, do sąsiedniej gminy Siechnice, do lasu, do szlaków spacerowych i do wieży widokowej w Kotowicach. Jest to też fragment żółtego, oznakowanego szlaku turystycznego wokół Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia. Przejście funkcjonowało tu od czasów powojennych, a zostało zamknięte przy okazji remontu śluzy w Ratowicach. Już pod koniec remontu, w 2022 roku odbyły się w tej sprawie spotkania podczas których dyrekcja RZGW przychylnie ustosunkowała się do prośby mieszkańców, władz Gminy Czernica i Gminy Siechnice, o udostępnienie turystycznego przejścia przez przebudowany Stopień Wodny Ratowice. Jednak wiosną tego roku, po zakończeniu remontu, okazało się, że przejście zostało zamknięte na stałe. Jednym z argumentów jest zły stan drewnianego mostu na Młynówce Jeleckiej. Wtedy zdesperowani mieszkańcy „wzięli sprawę w swoje ręce”. Udało się! Mamy deklarację dyrekcji RZGW, że wkrótce – po przygotowaniu regulaminu użytkowania – przejście przez jaz i śluzę zostanie otwarte. Towarzystwo Przyjaciół Ratowic zadeklarowało przygotowanie i sfinansowanie wymaganych tablic z regulaminem. Tablice właśnie dotarły! Jednak pytanie postawione w tytule pozostaje otwarte. Drewniany most na Młynówce Jeleckiej nadal pozostanie zamknięty – do czasu wyremontowania. By dostać się do jazu można go będzie obejść – ulicą Odrzańską i brukowaną ul. Łąkową. Potem skręcamy w prawo i wzdłuż Odry dochodzimy do jazu i śluzy. Aby przyspieszyć remont i udostępnienie drewnianego mostu – pomoc finansową na ten cel na rzecz Wód Polskich zadeklarowały Gmina Czernica, Powiat Wrocławski, Gmina Siechnice, Miasto i Gmina Jelcz – Laskowice, Gmina Oława, Powiat Oławski. Jesteśmy wdzięczni tym samorządom. Dziękujemy też za zaangażowanie wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do pomyślnego – mamy nadzieję – finału sprawy. Jednocześnie przypominamy turystom, że śluza i jaz w Ratowicach to zakład pracy i obiekt hydrotechniczny którego zadaniem jest regulacja poziomu wody i umożliwienie prowadzenia żeglugi, ale także zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego. To ważne zadania, które służą mieszkańcom i dlatego bardzo szanujemy i cenimy tę pracę. Przejście turystyczne będzie nam użyczone warunkowo. Prosimy zatem, by przy okazji spacerów nie zakłócać pracy stopnia, dbać o spokój i porządek na tym terenie i przestrzegać przygotowanego regulaminu – dla wspólnego dobra

.

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic

Inne / przez

Post Author: Marcin