Wycieczka do… Ratowic

 

W sobotę 17.02.2018 r. prowadziłam wycieczkę Wrocławskiego Klubu Piechurów
„Perpedes” im. dr Bronisława Turonia Oddział Wrocławski PTTK z Czernicy Wrocławskiej
przez Ratowice, Utratę do Kotowic. Do zorganizowania tej wycieczki zainspirował mnie
Kalendarz Ratowicki 2018 z historią w tle, którego jeden egzemplarz dostałam w prezencie.
W wycieczce wzięło udział 52 osoby. Na trasę wyszedł przywitać nas przedstawiciel
Towarzystwa Przyjaciół Ratowic – Pan Lesław Haniszewski. Pan Leszek towarzyszył nam w
wycieczce po Ratowicach i bardzo ciekawie opowiadał o historii wsi, jej zabytkach,
przyrodzie i ptactwie zamieszkującym okolice. Ratowice wydały nam się bardzo czystą i
zadbaną miejscowością. Pan Leszek zaprosił nas w imieniu Towarzystwa na herbatę i kawę.
W świetlicy oprócz gorących napojów czekała na nas niespodzianka w postaci kalendarzy i
pocztówek z Ratowicami. Po poczęstunku Pan Leszek odprowadził nas aż do śluzy. Tam
uczestnicy wycieczki podziękowali Towarzystwu Przyjaciół Ratowic gromkimi brawami.
Pierwszy raz spotkaliśmy się z tak dużym zaangażowaniem i życzliwością ludzką. Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem. Będziemy innym opowiadać o gościnności mieszkańców wsi
Ratowice. Wycieczka nam się bardzo podobała i z pewnością ja powtórzę.

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK
Iwona Kowalczyk

Post Author: Marcin