Ścieżka historyczna w Ratowicach

Ratowice to wieś, która  istnieje już blisko osiemset lat.  Wiatr historii przenosił ja z rak do rąk, wiele się działo, wiele informacji  przepadło, ale wiele historii  przetrwało.  Ratowice mają też swój mały  wkład w różne istotne dla Polski wydarzenia historyczne. Dzieje tych ziem i ludzi warte są upamiętnienia. Stąd pomysł stworzenia ścieżki historycznej, która przybliży wszystkim mieszkańcom i naszym gościom jak bogatą historię ma ziemia po której codziennie chodzimy.                                                Dzięki zaangażowaniu wielu osób – sołtysa, członków Rady Sołeckiej, członków Towarzystwa Przyjaciół Ratowic jeszcze w tym roku  w  ciekawych historycznie miejscach wsi staną tablice, które przybliżą nam historie, które  udało się zachować – te sprzed stu lat i te trochę późniejsze.  Tablice przypomną ludzi, którzy tu pracowali i  budowali nasz dzisiejszy obraz wsi. Upamiętnimy więźniów niemieckiego obozu w Rattwitz, wspomnimy największego jak do tej pory  Ratowiczanina  jakim był  Baltazar Działas, poznamy historie budowy kościoła, młyna, stoczni, szkoły. Środki na pięć tablic Towarzystwo Przyjaciół Ratowic pozyskało z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu na  „Przedsięwzięcia promujące idee odnowy wsi dolnośląskiej”. Kolejne pięć zostanie sfinansowane z funduszu sołeckiego na 2020 rok, a pozostałe koszty wzięło na siebie nasze stowarzyszenie.  Do tablic nawiązywać będzie tematyka Kalendarza Ratowickiego  2021 – „Ratowice na starych pocztówkach”. W ramach przygotowania do otwarcia ścieżki zorganizowaliśmy we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ratowicach konkurs historyczny „Nasza Mała Ojczyzna”. Na otwarcie ścieżki planowaliśmy  zorganizowanie  wystawy pamiątek i fotografii z dawnych czasów. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i będziemy musieli zrezygnować z uroczystego otwarcia. Ścieżka będzie służyła uczniom, turystom, mieszkańcom i  gościom naszej wsi. Gdzie  możemy podziwiać tablice?  

  1. Szkoła ewangelicka /budynek obecnego przedszkola/
  2. Kościół
  3. Treske /przy przystanku/
  4. Szkoła katolicka /budynek obecnej szkoły/
  5. Stocznia
  6. Młyn
  7. Ul. Odrzańska 
  8. Baltazar Działas /na początku ul. Polnej/
  9. Schrony /ul. Polna/
  10. Obóz AL. Rattwitz / za przystankiem  Wrocławska/Polna/

Dwie ostatnie instalacje (na bunkrach i w miejscu, gdzie był obóz) nawiązują do pomnika obozowego ustawionego niedawno przez Lokalną Grupę Zwiadowców Historii przy obozie AL Funfteichen w Miłoszycach. Słupy na których zawiesiliśmy tablice to oryginalne słupy z ogrodzenia AL. Rattwitz.    Liczymy na to, że wkrótce uda się dodać  kolejne  elementy naszej ścieżki, dotyczące na przykład najnowszej historii naszej pięknej miejscowości.

Beata Jagielska 

Post Author: Marcin