Harcerski zlot

Harcerze byli w Ratowicach prawie od zawsze. Już od 1953 roku prężną drużynę
harcerską prowadził nauczyciel, pana Mirosław Kropacz, wielki zapaleniec,instruktor i
miłośnik harcerstwa.
Po kilku latach przerwy, drużyna harcerska i zuchowa odrodziła się w ratowickiej
placówce w roku 1966, biorąc pod swoje skrzydła zespół muzyczny „Czerwony
Kapturek”, który wtedy został przekształcony w Harcerski Zespół Pieśni i Tańca. Tak jak
wcześniej uświetniał on swoimi występami różne uroczystości w szkole, we wsi, w
gminie i w powiecie. Zespół zdobył dwukrotnie wyróżnienia na Wojewódzkiej Giełdzie
Zespołów Harcerskich. W 1967 roku uroczyście przekazano pod opiekę 48 Drużyny ZHP
w Ratowicach nowy pomnik postawiony w miejscu starego krzyża, poświęconego
więźniom hitlerowskiego obozu pracy w Ratowicach – filii obozu Gross Rosen. Odtąd
uczniowie z wielką pieczołowitością dbali o to miejsce pamięci narodowej. Tutaj
odbywały się też uroczystości harcerskie i państwowe. Taka oto notatka znalazła się w
kronice drużyny harcerskiej, prowadzonej przez jednego z druhów pod datą 9.05.1969:
„Największy zlot harcerzy powiatu oławskiego odbył się w Ratowicach. Drogę z Oławy do
Ratowic harcerze przeszli pieszo, w czasie przemarszu rozegrany był bieg patrolowy.
Zakończenie zlotu odbyło się w Miejscu Pamięci w Ratowicach z udziałem władz
powiatowych. Nasza drużyna otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski
i zakład opiekuńczy JZS. Sztandar wręczyli siostra i brat Anieli Krzywoń – bohaterki,
której imię przyjęła nasza drużyna. Sztandar przyjął w imieniu drużyny pan Skrętkowicz.
Wielu harcerzy otrzymało odznaki „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Na
zakończenie zlotu odbyło się ognisko, a zespół harcerski wystąpił z programem
artystycznym.” Poza opieką nad pomnikiem harcerze z ratowickiej druzyny włączali się w
różne akcje, występowali w konkursach i przeglądach, jeździli na obozy. Wielkie
wrażenie robiły na widzach perfekcyjnie przygotowane marsze z werblami i fanfarami
podczas uroczystości pierwszomajowych w Oławie.
Drużyna harcerska przy szkole podstawowej funkcjonowała w Ratowicach do 1978 roku,
kiedy to w wyniku reformy oświatowej uczniów i drużynę harcerską przeniesiono do
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Czernicy. Potem do 1982 roku istniała już tylko jako
drużyna środowiskowa, a w 1981 r. wzięła nawet udział w ogólnopolskim zlocie z okazji
70 – lecia utworzenia harcerstwa w Polsce w Krakowie.
Beata Jagielska

Post Author: Marcin