Czerwony kapturek

W 1959 roku w Szkole Podstawowej w Ratowicach utworzono zespół wokalno-
muzyczny, „Czerwony Kapturek”. Rodzice zakupili instrumenty: skrzypce, akordeony,
mandoliny i gitary. Instruktorem gry został pan Mieczysław Pulnik, kierownik orkiestry
przy JZS. Równolegle powstał też chór szkolny, prowadzony przez Panią Stanisławę
Żukowską. Występowanie w zespole było dla uczniów wyróżnieniem i atrakcją.
Zespół szybko zasłynął ze śpiewanych na dwa głosy popularnych piosenek i pieśni
patriotycznych. Był zapraszany na różne uroczystości w okolicznych
miejscowościach, Oławie, Wrocławiu. Odnosił wiele sukcesów m. in. wyróżnienie na
Przeglądzie Zespołów Artystycznych we Wrocławiu.
Chór szkolny przetrwał dużo dłużej niż zespół muzyczny – zmieniali się młodzi
artyści, ale chór zawsze zachowywał dobry poziom. Zapraszano go na konkursy i
uroczystości pozaszkolne. W takiej formie funkcjonował do końca lat
siedemdziesiątych, kiedy to starsze klasy przeniesiono do szkoły zbiorczej. Na bazie
i repertuarze dawnego zespołu w latach dziewięćdziesiątych działał w szkole zespół
"Remisolki" a potem "Mini Śląsk". Zaszczepione w młodzieńczych latach
zamiłowanie do śpiewania pozostało na długie lata. W 2011 roku powstał u nas
zespół ludowy "Ratowiczanie". Artystyczna działalność amatorskiego zespołu ludowego,
którego członkowie śpiewają z potrzeby serca, stanowi oprawę muzyczną różnych wydarzeń
kulturalnych na terenie naszej gminy i szerzej. W tym zespole występuje wielu członków
niegdysiejszego "Czerwonego Kapturka".
Beata Jagielska

Post Author: Marcin