Chór Parafialny „Vox Angelorum” /2006 – 2013/

W roku 2006 przy parafii Św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach powstał
czterogłosowy, mieszany chór parafialny „Vox Angelorum”. Prowadzenia chóru podjęła się
dwójka młodych, energicznych organistów i i chórmistrzów Michał Mazurkiewicz i
Dobrosława Głowacka. Chór liczył ponad 30 osób – amatorów sztuki wokalnej – od
młodzieży po osoby w starszym wieku, z Ratowic i sąsiednich miejscowości. Członkowie
chóru, mimo że nie posiadali wykształcenia wokalnego, bardzo intensywnie, z wielkim
zaangażowaniem i zapałem pracowali nad pięknym repertuarem muzyki sakralnej.
Początkowo chór uświetniał msze i lokalne uroczystości kościelne szlifując też swoje
umiejętności. Z biegiem czasu dzięki szkoleniom i warsztatom o które zabiegali prowadzący,
chórzyści podnosili poziom umiejętności wokalnych i zdobywali niezbędną wiedzę.
Wszyscy mieli wielką radość ze wspólnego przebywania i dzielenia się pasją dla śpiewu. Ten
zapał zaowocował wkrótce sukcesami.
Chór wielokrotnie występował podczas ważnych uroczystości, zapraszany był do innych
parafii. Śpiewał gościnnie m. in. w Jelczu Laskowicach, Gajkowie, Mąkoszycach,
Minkowicach, Św. Katarzynie, Bystrzycy, Prudniku. Uświetniał msze odpustowe,
uroczystości kościelne, śluby i dożynki. Artyści rokrocznie w okresie Bożego Narodzenia
przygotowywali piękne koncerty kolędowe. Dawali także koncerty poza parafią np.
coroczny charytatywny koncert kolęd, którego organizatorem jest parafia p.w. Miłosierdzia
Bożego w Oławie, czy Koncert Maryjny we wrocławskiej Archikatedrze p. w. Św. Jana
Chrzciciela. Poza oprawą mszy, chór miał w repertuarze także klasyczne pieśni, m.in.
„Panis Angelicus” Cesara Francka, „Laudate Dominum” Charlesa Gounoda, hymn Gaude
Mater Polonia”, Kantatę Maryjną ks. I. O. Mańskiego.
Chórzyści słyszeli wiele ciepłych słów i pochwał, co jeszcze bardziej motywowało
wszystkich do pracy i do podnoszenia swoich umiejętności. Skład chóru zmieniał się, ale
przez cały czas działalności grupy przewinęło się wielu wspaniałych artystów i amatorów
pięknego, wielogłosowego śpiewu. Jednak rodzinne sprawy kierownictwa chóru
uniemożliwiły im dalsze prowadzenie zespołu. Kolejne trudności z pozyskaniem kadry
prowadzącej doprowadziły w 2013 roku do zawieszenia działalności chóru „Vox
Angelorum”.
Beata Jagielska

Post Author: Marcin