Chór Parafialny „Vox Angelorum” /2006 – 2013/

W roku 2006  przy parafii Św. Antoniego Padewskiego w Ratowicach powstał czterogłosowy, mieszany  chór parafialny „Vox Angelorum”. Prowadzenia chóru podjęła  się dwójka młodych, energicznych organistów i  i chórmistrzów Michał Mazurkiewicz i  Dobrosława Głowacka. Chór liczył ponad  30 osób –  amatorów sztuki wokalnej – od młodzieży po osoby w starszym wieku,  z Ratowic i sąsiednich miejscowości. Członkowie chóru, mimo że nie posiadali wykształcenia wokalnego, bardzo intensywnie,  z  wielkim zaangażowaniem i zapałem  pracowali nad pięknym repertuarem muzyki sakralnej.  Początkowo chór uświetniał msze i lokalne uroczystości kościelne szlifując też swoje umiejętności. Z biegiem czasu dzięki szkoleniom i  warsztatom o które zabiegali prowadzący,  chórzyści podnosili poziom umiejętności wokalnych i  zdobywali  niezbędną wiedzę. Wszyscy mieli wielką radość ze wspólnego przebywania i dzielenia się pasją dla śpiewu. Ten zapał zaowocował wkrótce sukcesami. 

 Chór wielokrotnie występował  podczas ważnych uroczystości, zapraszany był do innych parafii. Śpiewał gościnnie m. in. w Jelczu Laskowicach, Gajkowie, Mąkoszycach, Minkowicach, Św. Katarzynie, Bystrzycy, Prudniku.  Uświetniał msze odpustowe, uroczystości kościelne,  śluby i  dożynki. Artyści  rokrocznie w okresie  Bożego Narodzenia przygotowywali    piękne koncerty kolędowe. Dawali także koncerty poza parafią  np. coroczny charytatywny koncert kolęd, którego organizatorem jest parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Oławie, czy  Koncert Maryjny we wrocławskiej Archikatedrze p. w. Św. Jana Chrzciciela. Poza oprawą mszy,  chór  miał w repertuarze także  klasyczne pieśni, m.in. „Panis Angelicus” Cesara Francka, „Laudate Dominum” Charlesa Gounoda,  hymn Gaude Mater Polonia”,   Kantatę Maryjną ks. I. O. Mańskiego. 

Chórzyści słyszeli  wiele ciepłych słów i pochwał,  co jeszcze bardziej motywowało wszystkich do pracy i do podnoszenia swoich umiejętności. Skład chóru zmieniał się, ale przez cały czas działalności grupy przewinęło się wielu wspaniałych artystów i amatorów pięknego, wielogłosowego śpiewu. Jednak rodzinne sprawy kierownictwa  chóru  uniemożliwiły  im dalsze prowadzenie zespołu. Kolejne trudności  z pozyskaniem kadry prowadzącej doprowadziły w 2013 roku do zawieszenia  działalności chóru „Vox Angelorum”. 

Beata Jagielska

Post Author: Marcin